Website chính thức là NetTruyenMaxx.Com, hiện đang khóa chức năng đăng nhập. Hãy cẩn thận khi truy cập các site giả mạo sẽ bị hack và dính virus,...

Truyện thể loại Webtoon

Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường
Sắp xếp theo:
Chuyển Hóa
1,425,979 1,423

Chuyển Hóa

Thần Hổ Jangsan
1,667,019 1,668

Thần Hổ Jangsan

Gieo Nhân Gặt Quả
8,119,000 8,119

Gieo Nhân Gặt Quả

The Beginning After The End
12,117,265 11,871

The Beginning After The End

Cấp Trên Trẻ Tuổi
11,023,862 11,021

Cấp Trên Trẻ Tuổi

Thăng Cấp Cùng Thần
9,907,951 9,878

Thăng Cấp Cùng Thần

Loser Giỏi Võ
2,191,893 2,190

Loser Giỏi Võ

Xác Sống Và Sát Nhân
12,126,404 12,128

Xác Sống Và Sát Nhân

Nôn Tiền Ra
2,336,455 2,338

Nôn Tiền Ra

Võ Sĩ Quyền Anh Carly
12,735,459 12,735

Võ Sĩ Quyền Anh Carly

Don’t Pick Don Pig
2,085,055 2,043

Don’t Pick Don Pig

Thợ Xăm
12,036,071 12,020

Thợ Xăm

Phịch Cây Thế Giới
8,526,534 8,493

Phịch Cây Thế Giới

Thợ Săn Gacha Cấp SSS
5,529,419 5,494

Thợ Săn Gacha Cấp SSS

Đồ Long
7,287,329 7,283

Đồ Long

Gương Mặt Tâm Thần
5,446,099 5,446

Gương Mặt Tâm Thần

Càng Đánh Càng Mạnh
10,532,773 10,534

Càng Đánh Càng Mạnh

Vô Hạn Tử Linh Sư
5,852,419 5,851

Vô Hạn Tử Linh Sư

Sống Như Một Diễn Viên
2,760,598 2,759

Sống Như Một Diễn Viên

Tạo Tác Trong Ngục Tối
13,225,576 13,221

Tạo Tác Trong Ngục Tối